Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Quinta Rural


Quinta Rural ‘Natascha Zurstrassen’, gevestigd te Juguelhe, 4860-426 Rio Douro, Cabeceiras de Basto, Portugal.

 

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op dienstverlening die door Quinta Rural online, per e-mail of per telefoon beschikbaar wordt gesteld. Het gaat daarbij primair om de verhuur van accommodatie, zoals boerenleeftenten, kamers, eco-lodge of kampeerplaatsen, alsmede om georganiseerde actieve vakanties op Quinta rural.  Door het plaatsen van een boeking stemt u ermee in dat u onze algemene voorwaarden heeft gelezen, begrepen en hiermee akkoord gaat;

Boeking  

 1. Een boeking kan online,  per e-mail of telefonisch worden gedaan. Bij online-e-mail boeking ontvangt  u een ontvangstbevestiging per e-mail met daarin de gegevens die nodig zijn voor de boeking;
 2. De boeking die u maakt is definitief. Een herroepingplicht van 14 dagen geldt niet voor diensten met betrekking tot zogenaamde reisovereenkomsten, dit zijn o.a. de diensten die door Quinta Rural worden geleverd;
 3. Degene die de boeking uitvoert dient meerderjarig (18 jaar of ouder) te zijn.

Betaling 

 1. De aanbetaling van 30% van het totaalbedrag dient binnen 8 dagen na reservering te zijn voldaan;  Pas na het ontvangen van uw aanbetaling is uw reservering definitief.
 2. Het restbedrag van 70% van het totaalbedrag dient uiterlijk 4 weken voor de aankomstdatum te zijn voldaan;
 3. Bij boeking binnen 4 weken voor de aankomstdatum dient u het totale bedrag per direct te voldoen;
 4. Bij niet tijdige betaling heeft Quinta Rural het recht om de boeking te annuleren, waarbij de uitvoerder van de boeking aansprakelijk is voor de annulering;
 5. Bij nalatige betaling is de uitvoerder van de boeking aansprakelijk voor alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten evenals de rente.

Borg

 1. De borg voor een Boerenleeftent/ het stroleemhuisje (eco-lodge) bedraagt 100 euro.
 2. De borg dient bij aankomst contant te worden voldaan (wij hebben geen pin-automaat).
 3. Voor vertrek word je verzocht om na te gaan of alle items na gebruik nog aanwezig en zonder schade zijn en dit op de geleverde inventarislijst af te vinken. Eventuele schade geef je middels dit formulier door en wordt met je borg verrekend volgens de vervangwaarde van het item.
 4. De vervangwaarde van de afzonderlijke items zijn in te zien bij de receptie.
 5. Als na controle de tent in orde is (compleet, schoon en schadeloos), verrekenen we de borg direct vóór vertrek.
 6. Indien de tent niet / onvoldoende schoon wordt opgeleverd, zijn we genoodzaakt 35 euro schoonmaakkosten in rekening te brengen.

Aankomst/Vertrek

 1. Campingplaatsen:
  Uw plaats is vanaf  12.00 uur beschikbaar. Op de dag van aankomst moet u vóór 12.00 uur weer vertrokken zijn. Vertrek na 12.00 uur wordt als een extra dag gerekend.
 2.  Accommodaties:
  U kunt normaliter vanaf 16:00 uur op de afgesproken dag van aankomst terecht in de accommodatie en dient de accommodatie voor 10:00 uur op de afgesproken dag van vertrek te verlaten; Vertrek na 11.00 uur wordt als een extra dag gerekend.
 3. De accommodatie/campingplaats dient schoon te worden achtergelaten; aan de inventaris (i.g.v. accommodatie) dient niets te ontbreken.
 4. Bij latere aankomst of vroeger vertrek dan gereserveerd, vindt geen restitutie plaats.
 5. Als u niet op de vastgestelde datum bent aangekomen, blijft uw plaats of accommodatie nog 24 uur voor u gereserveerd. Zonder enig bericht van u binnen deze periode, zal deze reservering na 24 worden geannuleerd zonder enige terugbetaling.

Annulering / wijziging 

 1. Annulering van de boeking dient u per e-mail door te geven aan Quinta Rural;
 2. Aan annulering zijn kosten verbonden, deze kosten bedragen bij annulering vóór 10 weken voor aankomstdatum 30% van het totaalbedrag (= de aanbetaling), bij annulering voor 6 weken voor aankomstdatum 70% en bij annulering binnen 6 weken voor aankomstdatum 100% van het totaalbedrag;
 3. Wanneer Quinta Rural de accommodatie alsnog zonder extra kosten kan verhuren dan ontvangt u het door u betaalde bedrag na afloop van het seizoen terug, verminderd met 50,- euro administratiekosten.
 4. Wijzigingen in boekingsperiode of accommodatie is mogelijk tot 6 weken voor aankomst. Hiervoor wordt 30,- administratiekosten in rekening gebracht.
 5. Als u bij nader inzien korter bij ons wilt verblijven dan u geboekt had, is er geen restitutie mogelijk.
 6.  Wij adviseren u een volledige reis, annulering en aansprakelijkheid verzekering af te sluiten.


Aansprakelijkheid

 1. Quinta Rural is niet aansprakelijk voor geleden schade, verlies en/of diefstal van goederen, opgelopen letsel door de huurder of medehuurders ongeacht de oorzaak daarvan. Verblijf op Quinta Rural is op eigen verantwoording;
 2. Evenmin is Quinta Rural aansprakelijk voor eventuele toezeggingen van zijn medewerkers/vrijwilligers  en/of derden, waarbij op kenbare wijze wordt afgeweken van de in deze voorwaarden vermelde condities, tenzij zulke toezeggingen nadien schriftelijk door ons worden bevestigd.
 3. Quinta Rural is niet aansprakelijk voor omgevingsfactoren zoals eventuele geluidshinder, verkeershinder, stank, water- of insectenoverlast en weersomstandigheden in welke hoedanigheid dan ook;
 4. De huurder is aansprakelijk voor eventuele schade aan de accommodatie en/of het inventaris, die tijdens het verblijf van de huurder is ontstaan. De schade dient te worden gemeld bij de campinghouder, die zal bepalen welke stappen er dienen te worden ondernomen. Wanneer de schade niet bij de eigenaars van Quinta Rural is gemeld, dan is Quinta Rural gerechtigd om de huurder aansprakelijk te stellen voor de geleden schade en de aansprakelijkheids- of reisverzekering van de huurder hiervoor aan te spreken;
 5. Het meenemen van huisdieren is in overleg toegestaan, mist ze geen overlast veroorzaken en aangelijnd zijn. Het is niet toegestaan ze op de bedden te laten of alleen in de accommodatie achter te laten. Schade of extra schoonmaak aangericht door uw huisdier wordt echter op u verhaald aansprakelijk voor eventuele schade of verontreiniging;
 6. De huurder en zijn gasten zijn gehouden aan de regels die op Quinta Rural gelden en welke ter inzage in de bar liggen. Quinta Rural is niet aansprakelijk wanneer de huurder door overlast en/of hinder, na waarschuwing van de campinghouder, de camping dient te verlaten, noch is er in dergelijk geval sprake van restitutie;
 7. Aan de inhoud van deze website en de samenstelling van onze brochure hebben wij de grootst mogelijke zorg besteed. Eventuele fouten en/of vergissingen op deze website en/of in onze brochure binden ons niet.
 8.  Quinta Rural is niet aansprakelijk voor terugbetaling van de reissom in geval van overmacht waardoor u gedwongen bent uw verblijf te annuleren of de accommodatie te verlaten.